Odpowiedzi

2009-11-01T15:28:20+01:00
James Alan Hetfield was born on 3 August 1963 in Downey in the state California . Son of Cynthia and Virgila Hetfieldów. Two half-brothers have Chris (B 1951) and of Dave (B 1952) and sister Deanna. To 15 of year of the life lived in the place of his birth, Downey, on suburb Los Angeles. As a nine-year-old child he already began the learning of the game on the grand piano, then on percussion, positively in the end on the guitar.
An Obsession team was the first team of James, Phantom was next Lord (this name was used by the musician for granting the title the placed work on the first album of the Metallica team, Kill 'Em All). Larsa Ulricha which he offered to him met establishing the rock group in 1981. Very Hetfield played then in the Leather Charm team, however he was dissatisfied with the cooperation with the team and he agreed to him suggestion. At first Hetfield James didn't believe in his vocal abilities. Only while recording the second album of the group - Ride The Lightning, discovered that indeed he was able to sing performing pieces an Escape and Fade are Black. Not counting of one exception (of work it is Live Is it is Die of the authorship of Cliff Burton), of year all the way to the album given to the Anger Sr. in 2003, was an only author of texts. James then again is an only author of texts on new work of the team - Death Magnetic.

James Alan Hetfield urodził się 3 sierpnia 1963 w Downey w stanie Kalifornia[2]. Syn Cynthii i Virgila Hetfieldów. Ma dwóch przyrodnich braci Chrisa (ur. 1951) i Dave'a (ur. 1952) oraz siostrę Deannę. Do 15 roku życia mieszkał w miejscu swego urodzenia, Downey, na przedmieściach Los Angeles. Już jako dziewięciolatek rozpoczął naukę gry na fortepianie, potem na perkusji, aż w końcu na gitarze.

Rodzice Hetfielda (pochodzenia angielskiego) byli scjentystami (należeli do sekty religijnej - Christian Science). Wyznawali oni, że wiara to jedyne źródło zdrowia i wiedzy. Matka Hetfielda zmarła na raka, ponieważ nie podjęła się leczenia. Po tym zdarzeniu Hetfield opuścił dom rodzinny (wielokrotnie wracał do tego wydarzenia w swoich tekstach). W wywiadzie przeprowadzonym wiele lat później Hetfield krytykował cały ruch Christian Science. Dobrze wypowiadał się natomiast o swoim ojcu. Podobno powiadał on: "Jeżeli komuś nie podoba się to, co robisz, pieprz to". Z takiego założenia zawsze też wychodziła Metallica.
Pierwszym zespołem Jamesa był zespół Obsession, następnym był Phantom Lord (ta nazwa została wykorzystana przez muzyka do nadania tytułu utworowi zamieszczonemu na pierwszym albumie zespołu Metallica, Kill 'Em All). W 1981 roku poznał Larsa Ulricha, który zaproponował mu założenie kapeli. Sam Hetfield grał wtedy w zespole Leather Charm, był jednak niezadowolony ze współpracy z zespołem i zgodził się na jego propozycję. Początkowo James Hetfield nie wierzył w swoje możliwości wokalne. Dopiero podczas nagrywania drugiego albumu grupy - Ride The Lightning, odkrył, że rzeczywiście potrafi śpiewać wykonując utwory Escape i Fade to Black. Nie licząc jednego wyjątku (utworu To Live Is to Die autorstwa Cliffa Burtona), aż do albumu St. Anger wydanego w 2003 roku, był jedynym twórcą tekstów. James znów jest jedynym twórcą tekstów na nowym dziele zespołu -Death Magnetic.


James Hetfield jest jednym z założycieli zespołu Metallica jest też w tym zespole wokalistą i gitarzysta . ; )
1 5 1