Na rzece zbudowano most, który zachodzi na jej brzegi: 150 metrów mostu zachodzi na jeden brzeg a 1/3 długości mostu na drugi. Oblicz szerokość rzeki, jeżeli stanowi ona 1/6 długości mostu. Zapisz obliczenia...piiilne
z góóry ogromne dziękii

1

Odpowiedzi

2010-03-30T17:54:21+02:00
X- długość mostu
150+⅓x+⅙x=x
150+²/₆x+⅙x=x
150+³/₆x=x
150+½x=x
½x-x=-150
-½x=-150|:(-½)
x=300m

szerokość rzeki
⅙x=⅙*300=50 m
odp.Szerokość rzeki wynosi 50metrów