Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-01T15:22:06+01:00
Fotosynteza ma ogromne znaczenie dla środowiska,roślin,poniewaz fotosynteza stanowi podstawę życia na Ziemi dostarczając tlenu i ogromnych ilości związków organicznych. Fotosynteza odbywa się na lądach i w wodach, a jej intensywność zależy od natężenia światła, zawartości dwutlenku węgla i zaopatrzenia w wodę, a także temperatury otoczenia.
1 5 1
2009-11-01T15:23:01+01:00
Podczas procesu fotosyntezy wytwarza się tlen, który jest niezbędny do życia innych organizmów. Możliwa jest przemiana materii nieorganicznej. Energia zawarta w paliwach kopalnych (np. węgiel, ropa, gaz ziemny) jest zawdzięczana fotosyntezie.Organizmy maja zdolność wytwarzania w swych komórkach związków organicznych z prostych związków nieorganicznych dwutlenku węgla i wody. Wykorzystują wtedy energię światła słonecznego.
1 5 1