POMOCY !!!!!!!!!!!!!!!!!
podczas przeprowadzania reakcji zobojetniania kwasu siarkowego (siarkowego 6) z zasadą sodową badano jakie ilości kwasu i zasady przereagowały całkowicie . Wynik pomiarów zestawiono w tabelce.
Masa NaOH ( w gramach ) 0.80 1.60 2.40 3.20 5.60
masa H2SO4 0.98 1.96 2.95 3.92 6.86
sporządź wykres zależności masy H2SO4 od masy NaOH zobojętniających się całkowicie .
Odczytaj z wykresu
ile g. NaOH przereaguje z 4.9 g H2SO4
ile g. przereaguje z 2 g NaOH

ma być wykres i wszystkie obliczenia!!

1

Odpowiedzi

2010-03-30T20:42:24+02:00