Odpowiedzi

2010-03-30T18:07:25+02:00
Surowce nieodnawialne takie jak węgiel, ropa, gaz, w skali globalnej sa już na wykończeniu, przez co za jakieś 50-100 lat może się okazać, że polskie pokłady węgla brunatnego się wyczerpały. Poza tym odnawialne (alternatywne) źródła energii są bezpieczniejsze dla środowiska. Gospodarka polski w 97% oparta jest na energii produkowanej w wyniku spalania węgla. Emisja CO2 do atmosfery jest za duża, prowadząc tym samym do nacisków ze strony UE, która w wyniku niewywiązania się z postanowień odpowiednich konwencji będzie narzucać na takie kraje kary grzywny.

Krajaami, które korzystają w dużej mierze z przemysłu surowców nieodnawialnych są:
Polska
Francja
Rosja
Chiny
USA

Krajami, których głłównymi źródłami energii są surowce odnawialne są:
Norwegia (97%)
Brazylia (ok. 83%)