1. podaj miejsca zerowe funkcji, która kazdej liczbie naturalnej mniejszej od 22 przyporządkowuje resztę z dzielenia tej liczb przez 7.


2.Narysuj wykres funkcji której dziedziną są wszystkie liczby.
a) funkcja ma następujące wiasności : liczby -1 i 1 są miejscami zerowymi funkcji dla argumetów ujemnych funkcja jest malejaca a dla dodatnich jest rosnąca.

b) funkcja ma nastepujace własności: dla argómetow mniejszych od -3 funkcja jest stała dla argumetów wiekszych od -3 i mniejszych od 3 funkcja jest malejaca dla argómetów wiekszych od 3 funkcja jest stała miejscem zerowym funkcji jest 0.

1

Odpowiedzi

2009-04-22T23:28:04+02:00
1. Jakie liczby naturalne dają resztę z dzielenia przez 7 =0 ?
7,14 i 21.
Wiadomo: 7/7=1 i dzieli się bez reszty. Np 8/7=1 0 reszta 1.
2. Znasz wykres paraboli ? Ramiona skierowane do góry, miejsca zerowe (czyli punkty przecięcia z osi OX) -1,1 wierzchołek w punkcie (0,-1) czyli
y=(x+1)(x-1) czyli y=x²-1
Ale tak coś czuję że raczej chodzi tutaj o wartość bezwzględna np
y=|x|-1
3. Chyba coś takiego:
| 3 dla x<-3
y= | -x dla xε<-3,3)
| -3 dla x>=3
1 4 1