Odpowiedzi

2010-03-31T18:49:38+02:00


Wyżyna Krakowsko-Częstochowska jest jednostką fizyczno-geograficzną wchodzącą w skład Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, obejmującą obszar 2615 km2.
Nazwa "Jura" pochodzi od geologicznego okresu w którym powstał ten obszar.
Pierwsze ślady obecności człowieka na tym terenie pochodzą ze schyłku zlodowacenia środkowopolskiego. Najstarsze znaleziska (Jaskinia Ciemna w Ojcowie) datowane są na około 120-115 tys. lat p.n.e. Początki wczesnego średniowiecza są słabo poznane i pozostają w sferze hipotez. Przyjmuje się, że pierwsza poważna ekspansja osadnicza na Wyżynie, wzdłuż jej dolin, nastąpiła od VII w. Powstają wówczas grodziska (przypuszczalnie ośrodki domniemanego państwa Wiślan).
W XIVw. znaczenie jurajskich warowni niepomiernie wzrasta. Murowane zamki i strażnice wzniesione za Kazimierza Wielkiego tworzą system umocnień strzegących granic Korony przed Śląskiem, będącym wówczas pod panowaniem czeskim.
W 1655 r. Wyżyna staje w obliczu szweckiego "potopu". Szwedzi niszczą większość zamków, pustoszą wsie i miasta. Kolejna inwazja szwedzka w 1702 r. powoduje dalszą ruinę i długotrwałą stagnację gospodarczą ziem.
Po rozbiorach w dobie powstań narodowych Wyżyna pozostaje na uboczu głównego teatru działań.
W tej chwili największą atrakcją i jednocześnie wizytówką tego regionu są zamki i strażnice wzniesione na tych ziemiach za czasów panowania Kazimierza Wielkiego. Przechadzając się po zamkowych ruinach odczuwa się miniony czas. Tu historia sama wkrada się do naszej świadomości. Piękna całości dodaje bujna przyroda obejmująca wiele parków krajobrazowych i rezerwatów.
Ojcowski Park Narodowy
Najważniejsze obiekty na terenie parku to Dolina Prądnika i Dolina Sąspowska wraz z przyległymi częściami wierzchowiny jurajskiej.
Ogólna powierzchnia Ojcowskiego PN wynosi: 2145,62 ha z czego 1528 stanowią tereny zalesione. Jest najmniejszym z polskich parków narodowych. proszę;)
xD
1 5 1
2010-03-31T18:54:37+02:00
Dużą atrakcją Jury Krakowsko-Częstochowskiej są dwa szlaki łączące zamki porozsiewane po całej okolicy – „Szlak Warowni Jurajskich” oraz „Szlak Orlich Gniazd”.
Osoby które lubią wspinaczki pokochają Jurę. Po wypożyczeniu profesjonalnego sprzętu można udać się w jedno z licznych miejsc odpowiednich do trenowania wspinaczki.
Liczne szlaki przeznaczone są zarówno bardziej, jak i mniej doświadczonych cyklistów, którzy chcieliby poznać te urozmaicone tereny z siodełka roweru
„Transjurajski Szlak Konny” o długości 250 km, jedyny szlak konny na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej, zalicza się do najatrakcyjniejszych w Polsce.
Na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej znajduje się wiele ciekawych zabytków sakralnych. Najstarsze, bo istniejące już w XI w., jest opactwo benedyktynów w Tyńcu
Spośród wielu rezydencji w regionie największe wrażenie robi pałac w Balicach z końca XVII wieku i pałac w Woli Gutowskiej z połowy XVIw.
wiele jest atrakcji..;p


1 5 1
2010-03-31T19:47:25+02:00
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska jest jednostką fizyczno-geograficzną wchodzącą w skład Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, obejmującą obszar 2615 km2. Nazwa "Jura" pochodzi od geologicznego okresu w którym powstał ten obszar. Pierwsze ślady obecności człowieka na tym terenie pochodzą ze schyłku zlodowacenia środkowopolskiego. Najstarsze znaleziska (Jaskinia Ciemna w Ojcowie) datowane są na około 120-115 tys. lat p.n.e. Początki wczesnego średniowiecza są słabo poznane i pozostają w sferze hipotez. Przyjmuje się, że pierwsza poważna ekspansja osadnicza na Wyżynie, wzdłuż jej dolin, nastąpiła od VII w. Powstają wówczas grodziska (przypuszczalnie ośrodki domniemanego państwa Wiślan). W XIVw. znaczenie jurajskich warowni niepomiernie wzrasta. Murowane zamki i strażnice wzniesione za Kazimierza Wielkiego tworzą system umocnień strzegących granic Korony przed Śląskiem, będącym wówczas pod panowaniem czeskim.Liczne szlaki przeznaczone są zarówno bardziej, jak i mniej doświadczonych cyklistów, którzy chcieliby poznać te urozmaicone tereny z siodełka roweru „Transjurajski Szlak Konny” o długości 250 km, jedyny szlak konny na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej, zalicza się do najatrakcyjniejszych w Polsce. Na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej znajduje się wiele ciekawych zabytków sakralnych. Najstarsze, bo istniejące już w XI w., jest opactwo benedyktynów w Tyńcu Spośród wielu rezydencji w regionie największe wrażenie robi pałac w Balicach z końca XVII wieku i pałac w Woli Gutowskiej z połowy XVIw. wiele jest atrakcji.
1 5 1