1.Reakcja fotosyntezy : dw.węgla+woda-->glukoza+tlen
Dane :
66g -dw.węgla
27g-woda
45g-glukoza
tlen-?
Oblicz masę i objętość tlenu, która wtedy powstaje.
2. W wyniku prażenia wapieni otrzymuje się wapno palone(tlenek wapnia) i dw. węgla. Oblicz masę powstałego dw. węgla, jeśli z 1 tony wapienia otrzymano 560kg wapna palonego.
3. W parach siarki spalono 8g miedzi i otrzymano 10g siarczku miedzi. Oblicz masę siarki, która przyłączyła się do miedzi.

DAJE NAJ ! ; **

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T21:56:18+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Wszystkie zadania opierają się o prawo zachowania masy

1.Reakcja fotosyntezy :
dw.węgla + woda-->glukoza + tlen
66g + 27g = 45g + x
93g = 45g + x
93g - 45g = x
x = 48g tlenu

22,4dm3 tlenu-----32g
xdm3 tlenu---------48g
x = 33,6dm3 tlenu

2.
wapień----->tl. wapnia + dw. węgla
1000kg = 560kg + x
1000kg - 560kg = x
x = 440kg dw. węgla

3.
siarka + miedź-->siarczek miedzi
xg + 8g = 10g
x = 10g - 8g
x = 2g siarki
1 5 1