Zad.1
Pole powierzchni pewnego prostopadłościanu wynosi 48 j , a objętość 20 j . Jakie długości mają krawędzie tego prostopadłościanu , jeśli wiadomo, że wyrażają się one liczbami naturalnymi ?

zad. 2
Z arkusza papieru o wymiarach 35 cm x 30 cm wycięto z każdego rogu kwadrat o boku 5 cm. Przez nagięcie 4 prostokątów powstałych na bokach otrzymano otwarte pudełko. Oblicz objętość tego pudełka.

1

Odpowiedzi

2010-04-02T02:06:57+02:00
A,b - boki po wycięciu kwadratu

a = 35-2*5 = 25cm
b = 30-2*5 = 20cm
c = h = 5cm

V = a * b * c
V = 25 * 20 * 5
V = 2500cm³