Odpowiedzi

2012-07-29T17:38:40+02:00

2C_7H_1_4+21O_2-->14CO_2+14H_2O

hepten(alken) + tlen --> dwutlenek węgla + woda

 

C_3H_6+3O_2-->3CO+3H_2O

propen (alken) + tlen --> tlenek węgla (II) + woda

 

C_8H_1_6+4O_2-->8C+8H_2O

okten (alken) + tlen --> węgiel + woda

 

CaC_2+2H_2O-->C_2H_2+Ca(OH)_2

węglik wapnia (karbid) + woda --> acetylen/etyn (alkin) + wodorotlenek wapnia

2012-07-29T18:00:14+02:00

Zadanie 1. Napisz równania reakcji i podaj nazwe produktów alkeny i alkiny:

 

2C₇H₁₄ + 21O₂ ⇒ 14CO₂ + 14H₂O

produkty: tlenek węgla (IV) i woda

C₃H₆ + 3O₂ ⇒ 3CO + 3H₂O

produkty: tlenek węgla (II) i woda

C₈H₁₆ + 4O₂ ⇒ 8C + 8H₂O

produkty: węgiel i woda

CaC₂+2H₂O ⇒ Ca(OH)₂ + CH≡CH

produkty: wodorotlenek wapnia i etyn (alkin)

 

 

 

 

Pozdrawiam :)