1.Oblicz stężenie molowe 9% roztworu fosforanu(V)potasu . Gęstość tego roztworu wynosi 1,07 g/cm3
2.W naczyniu znajduje sie nasycony roztwór siarkowodoru w h2o. Aby zwiększyć rozpuszczalność tej substancji należy:
1) obniżyć temp
2)podnieść temp
3)zmniejszyć ciśnienie
4)zwiększyć ciśnienie
2 odp są poprawne

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T18:03:06+02:00
1.Oblicz stężenie molowe 9% roztworu fosforanu(V)potasu . Gęstość tego roztworu wynosi 1,07 g/cm3

Cm =?
Cp=9%
d=1,07 g/cm³=1070g/dm³
M K₃PO₄= 117,3+31+64=212,3 g/mol

Cm = (Cp*M)/(d * 100%)
Cm= (9%*212,3 g/mol)/(1070*100%)
Cm= 1910,7/107000 g/dm³
Cm ≈ 0,01786 g/dm³

2.W naczyniu znajduje sie nasycony roztwór siarkowodoru w h2o.
Aby zwiększyć rozpuszczalność tej substancji należy:

2)podnieść temp

4)zwiększyć ciśnienie