1. w trójkącie prostokątnym jeden z kątów ostrych ma miarę 2 razy mniejszą niż suma miar dwóch pozostałych kątów .Oblicz miary kątów tego trójkąta .


2. W trapezie o polu 18m2 (kwadratowych) wysokość jest równa 3 cm , a jedna z podstaw jest o 5 cm krótsza od drugiej podstawy. Oblicz długości podstaw tego trapezu

DZIAŁANIA MAJA BYĆ W POSTACI RÓWNAŃ!! POTRZEBUJE ZADANIA NA JUTRO!!!

1

Odpowiedzi

2010-03-30T17:54:07+02:00
X - 1 kąt
1/2 (x + 90°) - 2 kąt
90° - 3 kąt
x+ 1/2x + 45° +90° = 180°
1½x = 45°
x = 30° - 1 kąt
½ 30 + 45° = 60° - 2 kąt
miary: 30°, 60°, 90°
1 1 1