1. Jaką pracę w przybliżeniu wykonuje człowiek o ciężarze 800N, wchodzący na szóste piętro (około 18m) ?
2. Jeżeli wagonik kolejki górskiej, ciągnięty za pomocą stalowej liny o naciągu 10 000N porusza się ruchem jednostajnym z prędkością 10m/s, to moc silników napędzających kolejkę wynosi...
3. Aby wysłać rakietę w kosmos, trzeba jej dostarczyć około 100 mld dżuli energii. Jeżeli założymy, że za 1 kWh energii musielibyśmy zapłacić 18 gr, to koszt energii potrzebnej do wystrzelenia rakiety wyniósłby...
4. Siła tarcia zeszytu o ławkę wynosi 2N. Jeżeli uczeń, przesuwając zeszyt ze stałą prędkością, wykonał pracę 1 J, to przesunął zeszyt na odległość...
5. Dźwig podniósł kontener o masie 10 t na wysokość 5m, a następnie przesunął go poziomo na odległość 10m. Łącznie wykonał prace...

prosiłabym o dokładne zrobienie zadań, krok po kroku, żebym wiedziała skąd co się wzięło, z wyprowadzeniem wzorów. ;)

1

Odpowiedzi

2010-04-01T16:25:34+02:00
1.F = 800N
s = 18m
W = ?

W=F × s

W= 800N × 18m=14 400 J
5. m1=10t=1000 kg
s1=5m
s2=10m
W=?
F=m × a= 1000 kg × 10 m/s ² = 10 000 N
W 1 = F × s1= 10 000 N × 5 m= 50 000J
W2=F × s2=10 000 N × 10 m= 100 000 J [N]=kg × m/s ²


Wc= W1 + W2= 50 000 J + 100 000 J= 150 000 J

Łączna praca wynosi 150 000 J (dżuli )
3 2 3