Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T18:19:20+02:00
Maślak zwyczajny i sosna zwyczajna (mikoryza nie występuje u sosen rosnących na glebach bogatych w składniki pokarmowe);
grzyby z rodzaju koźlarz i brzoza;
grzyby z rodzaju borowik i sosna, buk zwyczajny, dąb, czy grab.

Mikoryzy drzew leśnych. Wszystkie nasze drzewa leśne są mikotroficzne, a mikoryzy występujące na korzeniach tych drzew są w większości EKTOMIKORYZAMI {Pinus (sosna), Abies (jodła), Larix (modrzew), Picea (świerk), Tsuga (chojna), Pseudotsuga (daglezja) oraz u Quercus (dąb), Fagus (buk), Carpinus (grab), Salix (wierzba), Populus (topola), Betula (brzoza), Alnus (olsza)}.Symbioza ta może mieć charakter obligatoryjny tzn. drzewa nie rozwijają się prawidłowo bez ektomikoryzy (sosna, jodła, świerk, modrzew, dąb, buk, grab) lub fakultatywny, gdy występowanie mikoryzy uzależnione jest od różnych elementów środowiskowych np. od żyzności gleby (klon, brzoza, olsza, wiąz, jałowiec, wierzba, leszczyna).


Mam nadzieję że ci pomogłam :)