Odpowiedzi

2009-11-01T15:37:15+01:00
Mitoza.
1.Profaza
Zanika otoczka jądrowa . Zaczyna kształtować się wrzeciono kariokinetyczne.Z chomatyny wyróżniają się chromatydy ,które łączą się w pary tworząc chromosony.
2.Metafa
Wrzeciono kariokinetyczne (podziałowe) jest w pełni wykształcone. W płaszczyźnie równikowej wrzeciona ustawiają się chromosony zwrócone chromatydami do przeciwległych biegunów komórki.
3.Anafaza
Wrzecionio podziałowe kurczy się co powoduje odciąganie się chromatyd do przeciwległych biegunów komórki.
4.Telofaza
Wokół chromosonów potomnych tworzą się otoczki jądrowe,zanika wrzeciono podziałowe i powstają dwa jądra potomne.
2009-11-01T15:38:06+01:00
1. Mitoza: otrzymanie przez komórki potomne takich samych chromosomów, w tej samej liczbie co komórki rodzicielskie, zachodzi w stożkach pędu wzrostu, komórki szpiku kostnego, komórki skóry
Etapy:
Replikacja DNA (jego podwojenie)
Powiększanie się komórki
Chromosomy układają się w pary
Pojawienie się wrzeciona podziałowego
Odciąganie się połówek chromosomów do przeciwnych biegunów
Podział cytoplazmy
2. Mejoza: redukcja chromosomów o połowę, zachodzi w komórki płciowe
Etapy:
Replikacja DNA (jego podwojenie)
Chromosomy układają się w pary
Pojawienie się wrzeciona podziałowego
Odciąganie się CAŁYCH chromosomów do przeciwnych biegunów
Podział cytoplazmy
Powstają dwa jądra potomne

Replikacja DNA (jego podwojenie)
Powiększanie się komórki
Chromosomy układają się w pary
Pojawienie się wrzeciona podziałowego
Odciąganie się połówek chromosomów do przeciwnych biegunów
Podział cytoplazmy