Na wycieczkę do Zakopanego przeznaczono 960 zł. Planowany podział wydatków przedstawia tabela:Przejazdy, noclegi 500 zł
Wstępy, wyżywienie 460 zł
Okazało się, że rzeczywiste wydatki różniły się od planowanych. Na przejazdy i noclegi wydano 85% tego, co planowała , a na wyżywienie 10% więcej niż planowano. Oblicz rzeczywiste wydatki poniesione na wycieczce. Przedstaw w tabeli: Wydatki poniesione:
__________________

3

Odpowiedzi

2009-11-01T15:33:12+01:00
85 kreska ul 100 * 500 skaracamy zostaje 85 kr ulamkowa 5 = 17
500-17=483
10 kr ulamkowa 100 * 460skracamy zostaje 46 kr ulamkowa 100 4,60
460-4,6 =455,4

483+455,4 = 938,4 prosze;*
2009-11-01T15:36:11+01:00
85% z 500 zł
0,85 x 500=425 zł wydano na noclegi i przejazdy
500 zł - 425=75 zł zostało
___
10% z 460 zł
0,1 x 460zł=46 zł
460 zł +46zł=506 zł na wyżywienie
___
75 zł - 46 zł=29 zł
___
Noclegi , przejazdy - 425 zł
Wyżywienie - 506 zł
Zostało - 29 zł
2009-11-01T15:53:42+01:00
Rzeczywiste wydatki:

500zł * 0,85 = 425 zł - przejazd i noclegi
460 * 1,1 = 506 zł - wyżywienie

suma = 425 zł + 506 zł = 931 zł

960 - 931 = 29 zł - tyle zostało
:))