Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T18:26:20+02:00
GŁÓD-problem o charakterze gospodarczym a także humanitarnym jest problem głodu na świecie (co 6 mieszkaniec globu jest niedożywiony o odczuwa głód);wynika on z niższego poziomu produkcji od przyrostu naturalnego(jednakże w wielu państwach rozwiniętych np.USA istnieje problem nadwyżki produkcji żywności);żródła głodu tkwią m.in: w niedoborach wody,uzależnieniu od nawozów sztucznych zasoleniu gleb;w braku środków na nowoczesne rozwiązania agrotechniczne;w złej strukturze rolnictwa(szkodliwa przewaga hodowli nad uprawą roślin);według ekspertów świat osiągnął górną granicę możliwości wytwarzania żywności ;problemem równomiernego rozdziału żywności starają się zajmować różne organizacje międzynarodowe podejmujące działania na rzecz pomocy regionom dotkniętym głodem szczególną rolę odgrywa agenda ONZ