Wiersz do zadań
----------------------------------
Przeszłość jak ogród zaczarowany,
Przyszłość jak pełna owoców misa.
Liści opadłych złote dywany,
Winograd ognia strzępami zwisa.

Zmierzch, jak dzieciństwo, roztacza cudy.
Barwne muzyki miast myśli przędzie.
Nie ma pamięci i nie ma złudy.
Wszystko jest prawdą. Wszystko jest wszędzie.

Sok purpurowe rozpiera grono
Na dni jesiennych wino wyborne.
Wszystko dziś piękne było. Niech płoną
Rudoczerwone lasy wieczorne.
------------------------------------------------------

1. Co jest tematem utworu?
2. Napisz dwóch - trzech zdaniach, o czym jest ten wiersz.
3.Wypisz wszystkie przykłady środków poetyckich służących oddaniu barw jesieni.
5. Wyjaśnij metaforę "Niech płoną rudoczerwone lasy wieczorne"
6. Podaj przykład przerzutni z ostatniej zwrtoki i napisz, jaką rolę pełni
7. Nazwij rzeczywiste obrazy opisane w wierszu, po jednym w każdej zwrotce.
Pierwsza zwrotka-
Druga zwrotka-
Trzecia zwrotka-
8. Podaj przykład anafory użytej w wierszu. Jaką pełni ona funkcję?
9. Opisz budowę wiersza. Jaka rolę pełni jego regularność?
10. Uzasadnij jednym - dwona zdaniami trafność tytuły wiersza


!UWAGA! PRZYNAJMNIEJ 9 ZADAŃ MUSI BYĆ ROZWIĄZANYCH INACZEJ ZGŁASZAM! POTRZEBUJE TEGO BARDZO SZYBKO! NAJLEPIEJ DO GODZINY 21 30 MARCA 2010 :P

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T18:23:51+02:00
1. Autor tego utworu opisuje jakiś dzień.
2. Ten wiersz zawiera opis jednego dnia. Opowiada również o przyszłości i przeszłości.
3. epitet-ogród zaczarowany, epitet-złote dywany, epitet-Rudoczerwone lasy
5. Autor wiersza chciał charakter wiersza poprzez tą metaforę. Chodziło mu o ukazanie piękna natury w tym przypadku rudoczerwonych lasów.
6.,,Sok purpurowe rozpiera grono
Na dni jesiennych wino wyborne'' wyraz ,,na dni'' został przeniesiony do kolejnego wersu aby zaakcentować wypowiedź.
7. Pierwsza zwrotka - ogród zaczarowany, druga zwrotka - Nie ma pamięci i nie ma złudy, trzecia zwrotka - Sok purpurowe rozpiera grono
8.,,Przeszłość jak ogród zaczarowany,
Przyszłość jak pełna owoców misa.'' Ta anafora próbuje nam ukazać różnice pomiędzy przyszłością a przeszłością.
9. Wiersz składa się z 12 wersów(linijek) czyli 3 wersów. Regularność wiersza oddaje jego prawdziwy charakter a który chodziło autorowi.
10. W tym wierszu użyto wielu poetyckich środków przez co jest on bardzo ciekawy. Jego regularność sprawia że mamy podkreślony prawdziwy charakter wiersza.
W 9 powinno być "Wiersz składa się z 12 wersów, czyli 3 strof". :)