Zad.1 Wiarołomny oznacza :
A. odważny
B. niewierny
C. niemądry
D. rozumny
zad.2 Wyrażenie mieć tylko własne dobro na widku to przykład :
A. epitetu
B. uosobienia
C. ożywienia
D. związku frazeologicznego
zad.3 Wypowiedzenie Ludwik XIV chciał zrobić w Wersalu najpiękniejszy pałac swojej epoki to :
A. równoważnik zdania
B. zdanie złożone podrzędne
C. zdanie złożone współrzędne
D. zdanie pojedyncze
zad.4 Mianownik liczby mnogiej od słowa Król to :
A. króle
B. królowie
C. królów
D. królom
zad.5 Wyraz dworzanin piszemy przez rz , ponieważ :
A. rz wymienia się na r
B. występujące w nim rz jest niewymienne
C. zawsze po samogłosce piszemy rz
D. występuje tu rz po spółgłosce

3

Odpowiedzi

2010-03-30T18:02:40+02:00
1.A
2.D
3.C
4.B
5.A dworski
16 4 16
2010-03-30T18:04:27+02:00
1.B
2.D
3.D
4.B
5.A
12 4 12
2010-03-30T18:04:47+02:00
Zad.1cniemądry zad.2 d związku frazeologicznego zad.3b zdanie złożone podrzędne zad.4 b królowie zad.5 rz wymienia się na r
10 3 10