Odpowiedzi

2010-03-30T18:09:29+02:00
Polska położona jest w centrum Europy, ma klimat umiarkowany ciepły, przejściowy między morskim a kontynentalnym. Świadczą o tym:
- duża zmienność typów pogody w ciągu roku szczególnie na przełomie jesień/zima i zimy/wiosny, a to oznacza dodatkowe dwie pory roku (przedzimie i przedwiośnie).
- zmienność typów pogody: lata o pogodzie z klimatem kontynentalnym: mroźne zimy, upalne lata, przeplatają się z latami o pogodzie typowej dla klimatu morskiego (łagodna zima, chłodne deszczowe lata).
- zachmurzenia typowe dla klimatu morskiego, a opady kontynentalne.
Przejściowość klimatu jest wynikiem położenia Polski w strefie ścierania się wpływu powietrza polarno-morskiego z polarno-kontynentalnym. Polska jest zróżnicowana klimatycznie co prowadzi do zmiany długości okresu wegetatywnego - średnio trwa on 200 dni, na płn\wsch.-180, w górach mniej a na Nizinie Śląskiej 220. Nierówna jest też ilość opadów - najwięcej w górach, najmniej tereny nad Wartą, Notecią. Ma to wpływ na szatę roślinną Polski: przeważają lasy mieszane. Na terenie Karpet i Sudetów występuje roślinność górska. Coraz mniej jest w Polsce lasów z buczyną, jodłem, dębem a więcej sosen, świerków. Zróżnicowanie roślinności jest związane z rodzajem gleb. W górach zaznacza się piętrowość roślinności związana ze zmianą warunków klimatycznych
24 1 24
  • Użytkownik Zadane
2010-03-30T18:27:38+02:00
KLIMATY UMIARKOWANE
Klimat kontynentalny – stepy (bezdrzewne formacje trawiaste i zielone – nazywane pampą, prerią, pusztą) Występuje tu mroźna zima, bujny rozwój roślinności przypada na wiosnę, wczesne lato i jesień. Z nadejściem lata zmniejsza się liczba opadów – nadziemna część roślin usycha. W klimacie wilgotniejszym – występuje lasostep. W części strefy klimatów umiarkowanych ciepłych, gdzie roczna suma opadów przekracza 500 mm, występują lasy liściaste i mieszane zrzucające liście na zimę (łęgi – wierzby i topole – mady; olsy – dominuje czarna olsza – podłoże z gleb bagiennych; grądy – grab; dąb szypułkowy i bezszypułkowy, lipy, osiki, sosny, brzozy, buki, jodły i jawory – żyzne gleby brunatne i płowe; bory sosnowe z domieszką brzóz, świerków, jodeł – gleby piaszczyste; bór mieszany (z domieszką sosny, dębu szypułkowego, buku, grabu, brzozy) – przejściowy między borami i grądami – zajmuje gleby nieco żyźniejsze niż piaszczyste. W strefie klimatów umiarkowanych chłodnych na półkuli północnej występuje tajga (lasy iglaste, głównie składające się z sosny, świerków, jodeł, limby syberyjskiej, modrzewia syberyjskiego) Klimat kontynentalny – żyją tu gazele, suhaki, widłorogi; liczne gryzonie np. susły, pieski preriowe, drapieżniki – rysie, lisy. Wiosną występuje wiele gatunków ptaków i owadów (np. szarańcza, chrząszcze)
17 4 17