1) Kwotę 360 zł podzielono na 3 części w stosunku 2,5 : 3 : 3,5 . Najmniejsza część tej kwoty jest równa:
A 120 zł B 80 zł C 160 zł D 100 zł
Proszę o obliczenia a nie podania samej odpowiedzi.
2) Cenę rakiety tenisowej podwyższono o 20 %, a następnie tę podwyższoną cenę obniżono o 20 %. Jaka jest cena rakiety po podwyżce i po obniżce w stosunku do ceny pierwotnej?
3) Wskaż największą liczbę całkowitą spełniającą nierówność:
2-x(-0,5+3,5)>3x+9,2
4) W dzbanku jest 500 cm ³ wody. Ile soku należy wlać do dzbanka, żeby mieszanka zawierała 1/5 soku?
5) Jaka to liczba, którą można zapisać za pomocą dwóch składników tak, aby 62,5% jednego z nich było równe 75% drugiego i jeden składnik był większy od drugiego o 24 ?
A 162 B 120 C 264 D 144
Obliczenia!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T18:18:44+02:00
1) D. 100zł
2,5 + 3 + 3,5 = 9
2,5/9 * 360 = 100

2) x - poczatkowa cena rakiety
1,2x*0,8 = 0,96x

3) 2-x(-0,5+3,5)>3x+9,2
2+0,5x-3,5x>3x+9,2
2-3x>3x+9,2
-6x>7,2
x<1,2
odp. 1

4) x - sok, ktory trzeba dolac
500+x - woda i sok
x=1/5(500+x)
x=100+1/5x
4/5x=100
x=125

5)
x - jedna liczba
x+24 - druga liczba

0,625(x+24) = 0,75x
0,625x+15 = 0,75x
-0,125x=-15
x=120
146 3 146