1. Jakie obszary na ziemi szczególnie są narażone na trzęsienia ziemi i wybuchy wulkaniczne (sejsmiczne)?
2.W jakiej skali mierzymy trzęsienia ziemi?
3.Konsekwencje trzęsień ziemi i wybuchów wulkanów
I jeżeli można prosiłabym z jakich źródeł to wiecie, np.www.wikipedia.pl.
Z góry dziękuję :)
Daję najlepszą odpowiedź :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T18:12:13+02:00
1. sejsmiczne - trzęsienia ziemi są tu bardzo częste i bardzo silne ("Ognisty pierścień" wzdłuż Pacyfiku; grzbiety śródoceaniczne; młode góry fałdowe)
pensejsmiczne - trzęsienia ziemi są tu bardzo rzadkie i słabe (północna Europa, Francja, Polska)
asejsmiczne - obszary wolne od wstrząsów (stare platformy kontynentalne)
Wielkość trzęsień ziemi mierzy się w skalach: Richtera (9-stopniowa) i Mercallego (12-stopniowa).

2.Intensywność wstrząsów sejsmicznych oznacza się za pomocą:
12-stopniowej skali Mercallego (skali MCS) – określającej intensywność trzęsienia ziemi, otwartej skali Richtera – używa się do ściślejszej oceny siły trzęsienia ziemi skali wielkości (magnitudy).Pomiary wstrząsów sejsmicznych dokonuje się za pomocą sejsmografów.

3.ofiary śmiertelne wśród ludności
-pozbawienie ludności dachu nad głową
-szkody budowlane (pękające mury, rysy na budynkach)
-szkody gospodarcze (pękają rurociągi, gną się szyny kolejowe) zmiany ukształtowaniu powierzchni ziemi
-wywołane przez trzęsienie ziemi obrywy, osuwiska mogą prowadzić do zmiany sieci hydrograficznejpowodują powstawanie fal tsunami
5 3 5