Dziś prosze was nietypowo o wypisanie paru zadań z chemii z MOLI (czyli pytanie i odpowiedz bez roziązania) po prostu chcę sobie p[ociwiczyc a nie mam ksiązki licze na szybvką odpowiedz zadania głównie proszę z objętosci molowej gazów

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T14:51:14+02:00
1) Oblicz objętość wodoru w warunkach naturalnych zajmowaną przez 4 mole tego gazu.
a) 90,08
b)88.3
c)89.6

2)Oblicz objętość H₂ Potrzebną do syntezy 100g wody.
a)116
b)124
c)120

3)Oblicz objętość CO₂ powstającą podczas spalania CO w 50dm³ tlenu.

4)Oblicz masę wodorotlenku sodu powstającą w wyniku reakcji 50 g sodu z wodą.

5)Oblicz objętość CO₂ wydzielającą się podczas reakcji 5g MgCO₃ z HCl.