Przywileje szlachty :
1. W wolnej elekcji uczestniczyli wszyscy obywatele posiadający jakąś własność F/ P
2. Prawo własności dotyczyło jedynie katolików P/ F
3. Szlachcic mógł zostać pozbawiony majątku królewskiego na mocy defektu królewskiego . P/ F
4. Demokracja szlachecka zakończyła się wraz z upadkiem polskiej państwowości , który nastąpił w wyniku 3 rozbioru . P/ F
5. Konstytucja 3 maja poszerzała zakres praw politycznych i obywatelskich mieszczan . P/ F ?

1

Odpowiedzi

2010-03-30T18:13:52+02:00