PROSZE O PRZETŁUMACZENIE NA POLSKI!!!

The british on Holiday.

Schools close for the summer In the UK about the Middle of July and open again at the beginning of September, so most families go on holiday in July or August
Many families go to the Mediterranean to get two weeks of sun. The most popular destination in Europe is Spain. Outside Europe, Florida in the USA is the top destination. Many British people like to go skiing, too, in the winter months. Many families stay in the UK for their summer holidays. Popular seaside resorts are Brighton, Torquay, Newquay and St Ives in the south of England, and Scarborough in the north. But even if the sun shines, the sea never gets very warm. A new alternative is to go to a leisure complex like Center Parcs. Which has heated swimming pools under a big glass dome and many indoor and outdoor actives like cycling, horse riding and archery

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-30T18:05:10+02:00
Brytyjczycy na wakacjach.

zamknięcia szkół na lato W Wielkiej Brytanii około połowy lipca i ponownie otwarty na początku września, więc większość rodzin wyjazdu na wakacje w lipcu lub w sierpniu
Wiele rodzin przejść do Morza Śródziemnego, aby dwa tygodnie niedz Najbardziej popularne w Europie jest Hiszpania. Poza Europą, na Florydzie w USA jest najlepsze miejsce. Wielu Brytyjczyków lubią jeździć na nartach również w miesiącach zimowych. Wiele rodzin pobytu w Wielkiej Brytanii na wakacje. Popularne kurorty nadmorskie są Brighton, Torquay, Newquay i St Ives w południowej Anglii, Scarborough i na północy. Ale nawet jeśli słońce świeci, nie dostaje bardzo ciepłe morze. Nowa alternatywa jest, aby przejść do centrum rozrywki, takich jak Center Parcs. Które ogrzewane baseny w dużą szklaną kopułą i wiele wewnętrznych i zewnętrznych czynnych jak jazda na rowerze, jazda konna i strzelanie z łuku
2010-03-30T18:32:14+02:00
Szkoły w Wielkiej Brytanii są zamykane na lato około połowy lipca i otwierane ponownie na początku września, więc większość rodzin wyjeżdża na wakacje w lipcu lub sierpniu.
Wiele rodzin wyjeżdża nad Morze Śródziemne by zażyć dwóch tygodni słońca. Najbardziej popularnym miejscem w Europie jest Hiszpania. Poza Europą Floryda w USA jest na szczycie popularności. Wielu Brytyjczyków lubi też jeździć na nartach w ziemie. Wiele rodzin zostaje w UK podczas letnich wakacji.
Popularnym kurortami nadmorskimi są Brighton, Torquay, Newquay i St Ives na południu Anglii i Scarborough na północy. Ale nawet kiedy świeci słońce morze nigdy nie jest bardzo ciepłe. Nową alternatywą jest wyjazd do kompleksu wypoczynkowego jak Center Parcs. Posiada on ogrzewane baseny pod dużym szklanym dachem i oferuje wiele rozrywek w środku i na zewnątrz jak np. jazda na rowerze, jazda konna oraz łucznictwo.