A) Przekrój osiowy kuli ma pole powierzchni równe 9 π. Oblicz pole powierzchni i objętość tej kuli.

b) Objętość kuli jest równa π/6 dm3. Oblicz pole powierzchni tej kuli.

Proszę o zrobienie tego jeszcze dzisiaj, jak najszybciej

Dzięki

1

Odpowiedzi

2010-03-30T18:21:49+02:00
A) obliczam r (nie ma jednostek więc bez jednostkowo)
πr² = 9π
r²=9
r=3
pole kuli P=4πr² = 4π3²=36π
V=(4/3)πr³ = (4/3)π3³=(4/3)×27×π=36π

B) obliczam r
(4/3)πr³ = π/6 π-się skraca
(4/3)r³=1/6
r³=3/24=1/8
r=1/2 dm
P=4πr² = 4π(0,5)²=4π×0,25=π dm²
1 5 1