* Dokonaj rozbioru Gramatycznego zdania! Proszę!
Daję naj! Wszystkie wyrazy!!!
Hej! Gerwazy ! Daj gwintówkę niechaj strącę tę makówkę. 2. Zaiste, zapomnieli już w tym kraju różnicy między wolnością i swawolą. 3. Strój niepowtarzalny urok zawdzięcza pięknym przedrążą na których dawni gdańszczanie wypoczywali i przyjmowali gości. 4. Nigdy nie trzeba mnie namawiać do konsumpcji lodów.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-01T19:34:24+02:00
Hej! Gerwazy ! Daj gwintówkę niechaj strącę tę makówkę.
Hej -wykrzyknienie
Gerwazy -rzeczownik, Mianownik, l.poj, r. męski
Daj - wykrzyknienie (?)
gwintówkę - rzeczownik, Biernik, l. poj, r. żeński
niechaj - partykuła (rozkazująca)
strącę - czasownik, cz. przyszły, tryb oznajmujący, 1.os.l.poj, strona czynna, aspekt dokonany,
tę - zaimek przymiotny
makówkę - rzeczownik, r. żeński, Biernik, l.poj

2. Zaiste, zapomnieli już w tym kraju różnicy między wolnością i swawolą.
zaiste - partykuła ( twierdząca)
zapomnieli - czasownik, czas przeszły, r. męski, 3.os.l.mn., strona czynna, aspekt dokonany, tryb oznajmujący.
już- przysłówek
w - przyimek
tym - przysłówek
kraju-rzeczownik, l.poj, r. męski, Miejscownik
różnicy - rzeczownik, l.poj, r. żeński, Dopełniacz
między - przyimek
wolnością - rzeczownik, l.poj, r. żeński, Narzędnik
i - spójnik
swawolą - rzeczownik, l.poj, r. żeński, Narzędnik

3. Strój niepowtarzalny urok zawdzięcza pięknym przedrążą na których dawni gdańszczanie wypoczywali i przyjmowali gości.

Strój - rzeczownik, l.poj, r. męski, Mianownik
niepowtarzalny - przymiotnik, l. poj, r. męski, Biernik (lub Mianownik, nie jestem na 100% pewien... Ale obstawiam Biernik)
urok - rzeczownik, l.poj, r. męski, Mianownik
zawdzięcza - czasownik, czas teraźniejszy, tryb oznajmujący, 3.os.l.poj, r. - , strona czynna, aspekt niedokonany.
pięknym - przymiotnik, l. mnoga, Dopełniacz, r. - (nie jestem pewien czy może nie mieć rodzaju... jeśli musi, to obstawiam męski, tak samo jak w ,,zawdzięcza")
przedrążą - rzeczownik, Celownik, l. mnoga, r. niemęskoosobowy
na - przyimek
których - zaimek przymiotny, Dopełniacz, l. mnoga, r. niemęskoosobowy
dawni - przysłówek
gdańszczanie - rzeczownik, l. mnoga, r. męski, Mianownik,
wypoczywali - czasownik, aspekt dokonany, strona czynna, 3.os.l.mnogiej, tryb oznajmujący, cz. przeszły, r. męskoosobowy,
i - spójnik
przyjmowali - czasownik, aspekt dokonany, strona czynna, 3.os.l.mnogiej, tryb oznajmujący, czas przeszły, r. męskoosobowy
gości - rzeczownik, Biernik, l. mnoga, r. męskoosobowy

4. Nigdy nie trzeba mnie namawiać do konsumpcji lodów.

Nigdy - zaimek przysłowny (przeczący)
nie - partykuła ( przecząca)
trzeba - czasownik niewłaściwy, rzeczownik pełniący w zdaniu funkcję orzeczenia
mnie - zaimek (przymiotny o ile się nie mylę)
namawiać - czasownik w bezokoliczniku (nie określamy formy)
do - przyimek
konsumpcji - rzeczownik, r. niemęskoosobowy, l. mnoga, Dopełniacz
lodów - rzeczownik, r. niemęskoosobowy, l.mnoga, Dopełniacz.

Pozdrawiam.
1 5 1