zad 1 .
do produkcji lodów `rożków potrzebne są wafle w kształcie stożka o tworzącej 12 cm i średnicy podstawy 6 cm . Ile potrzeba dm³ masy lodowej do wypełnienia 100 takich rożków ? wynik podaj z dokładnością do 0,1dm³zad 2

wydobywany z rzeki piasek usypywany jest w stożek o wysokości 2,4m i obwodzie podstawy około 54m . Oblicz , ile samochodów o ładowności 4,5 tony potrzeba do przewiezienia tego piasku jeśli 1m³ piasku waży 1350 kg.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T16:20:52+02:00
1
l=12cm=1,2dm
średnica=6cm
r=3cm=0,3dm
h=√1,2²-0,3²
h=√1,44-0,09
h=√1,35
h=około 1,16dm
v=100×⅓πr²h=100/3×3,14×0,3²×1,16=10,93dm³ potrzeba tej masy=10,9dm³

2 h - wysokość stożka = 2,4 m
obwód podstawy = 54 m = 2πr
2πr = 54 m
r = 54/2π
Pp - pole podstawy stożka = πr² = 54²π/4π² = 2916π/4π² = 729/π m²
V - objętość stożka = 1/3 tazy Pph = 1/3 razy 729/π razy 2,4 = 0,8 razy 729/π =
= 583,2/π = 583,2/3,14 = 185,7 m³
Q - waga piasku = 185,7 razy 1350 = 250695 kg
Q/4500 kg = 250695/4500 = 55,71 = 56 samochodów
odp
potrzeba 56 samochodów