Odpowiedz na pytania:
1- Wynik dodawania ?
2-Czworokąt , który ma dwie pary boków równoległych
3-Czworokąt , którego wszystkie boki są równej gługości.
4-Wynik mnożenia
5-Najdłuższa cięciwa
6- Inaczej 1m sześcienny
7- Ramiona tego kąta są proste
8- Odcinek , który łaczy dwa wierzchołki wielokąta , a nie jest jego bokiem ?
9-Ramiona tego kąta tworzą prostą
10-Wielokąt , którego suma miar kątów wewnętrznych jest równa 360stopni.
11- Odcinek łączący dwa punkty okręgu
12-Prostopadłościan , którego wszystkie ściany są kwadratami .
13-Boki równoległe trapezu
14-Ułamek o mianowniku 100
15-Odcinek łączący środek okręgu z dowolnym punktem okręgu
16-trójkąt , którego wszystkie boki mają tę samą długość.
17-Wynik odejmowania

2

Odpowiedzi

2010-03-30T18:09:52+02:00
1. suma
2. prostokąt
3. kwadrat
4.
2010-03-30T18:18:16+02:00
1 . suma
2 . równoległobok
3 . kwadrat
4 . iloczyn
5 . średnica
6 . ? nie wiem
7 . ? nie wiem
8 . średnica
9 . kąt półpełny
10 . kwadrat , prostokąt
11 . cięciwa
12 . sześcian
13 . podstawy
14 . procent
15 . promień
16 . równoboczny
17 . różnica