Zad.1
Trzy pracownice – Anna, Barbara i Cecylia – podzieliły wynagrodzenie za pracę w stosunku odpowiednio 9 : 7 : 4. Jaki procent wynagrodzenia otrzymała każda z pań?
zad.2
W pewnym gimnazjum są trzy klasy trzecie. W klasie III a jest 16 chłopców i stanowią oni 50% tej klasy, w klasie III b jest 7 chłopców i stanowią oni 25% tej klasy, a w klasie III c jest 12 chłopców i stanowią oni 48% tej klasy. Jaki procent uczniów klas trzecich stanowią dziewczęta? Zapisz
obliczenia.
zad.3
Pięciu pracowników podzieliło się zapłatą tak, że czterech otrzymało odpowiednio 1/3, 1/4, 1/6i 1/5 całej zapłaty. Jaką część zapłaty dostał piąty pracownik?

1

Odpowiedzi

2010-03-30T18:12:48+02:00
Trzy pracownice -Anna, Barbara i Cecylia -podzieliły wynagrodzenie za pracę w stosunku odpowiednio 9 : 7: 4. Jaki procent wynagrodzenia otrzymała każda z pań?
9 : 7: 4 razem 20 części
czyli Anna- otrzymała 9 z 20 części ,
Barbara --- 7 z 20,
a Cecylia - 4 z 20
9/20*100%=900/20=45%
7/20*100%=700/20=35%
4/20*100%=400/20=20%
Zatem Anna otrzymała 45%, Barbara 35%, a Cecylia 20%

W pewnym gimnazjum są trzy klasy trzecie. W klasie III a jest 16 chłopcow i stanowia oni 50% tej klasy, w klasie IIIb jest 7 chłopcow i stanowia oni 25% tej klasy ,a w klasie IIIc jest 12 chłopcow i stanowia oni 48% tej klasy. Jaki procent
uczniów klas trzecich stanowia dziewczeta? zapisz obliczenia...
Liczymy ile jest Chłopców a ile dziewczyn w każdej z klas :
IIIA
50% = 16, 100% = 32
chłopcy = 16 , dziewczyny = 16
IIIB
25% = 7
7÷25%×100% = 28 <-- cała klasa
Chłopcy = 7
Dziewczyny = klasa - chłopcy = 28 - 7 = 21
IIIC
12÷48%×100% = 25 <-- cała klasa
chłopcy = 12
dziewczyny = klasa - chłopcy = 25 - 12 = 13
Wszyscy uczniowie klas III = 32+28+25 = 85
Dziewczyny = 16+21+13 = 50
50 z 85 to x %
x = 50÷85×100% = 58,82% <--- Taki procent wszystkich uczniów klas III stanowią dziewczyny :]

Pięciu pracowników podzieliło się zapłatą tak, że czterech otrzymało odpowiednio 1/3, 1/4, 1/6i 1/5 całej zapłaty. Jaką część zapłaty dostał piąty pracownik?

1-[(1/3)+(1/4)+(1/6)+(1/5)]=1-[(20/60)+(15/60)+(10/60)+(12/60)]=1-57/60=3/60=1/20

Piaty pracownik dostałby 1/20 całej zapłaty