1. Na czym polega osiągnięcie przez człowieka pełnej dojrzałości:
a) biologicznej
b) psychicznej
c) społecznej

2. Wpisz w tabeli:
a) etapy życia człowieka
b) przedział wiekowy do danego etapu
c) cechy charakterystyczne danego etapu


Z góry dziękuję za rozwiązanie . ;d

1

Odpowiedzi

2010-03-30T18:20:01+02:00
Dojrzałość biologiczna- człowiek najwcześniej ją osiąga.
Wiąże się ona ze zmianami w budowie ciała, które w przyszłości umożliwiają mu stanie się rodzicem.
Następują one szybko i burzliwie. W tym czasie zmienia się również psychika młodej osoby.

Dojrzałość psychiczna- człowiek osiaga wraz ze zdobywanym doświadczeniem życiowym.
Dzięki niej ludzie są w stanie zapanować nad swoimi uczuciami. Potrafią również samodzielnie podejmować odpowiedzialne decyzje.

Dojrzałość społeczna- osiągamy ją najpóźniej.
Związane jest to najczęściej ze zdobyciem określonego zawodu umożliwiającego podjęcie pracy. W wyniku tego młoda osoba staje się samodzielna. Dopiero człowiek dojrzały społecznie
jest przygotowany do założenia rodziny i pełnienia roli matki lub ojca.

Zad.2
Okres
noworodkowy, niemowlęcy, poniemowlęcy, dzieciństwa, dojrzewania, dorosłości, przekwitania, starości.2 5 2