Geburtstagskind
blumeEn
Ballons
EinladUng
ÜberRaschung
Torte
wünSch
Trinksparuch
pArty
Geschenk
Hasło:Geburtstag Duże litery w wyrazach tworzą hasło w pionie!
Ułóż zagadnienia do podanych haseł krzyżówki po niemiecku
Proszę też o przetłumaczenia na język polski ;]]
Daje 25 pkt.!!!
Chciałabym dostać za to 6 :]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T19:17:40+02:00
1. Wer feiert den Geburtstag?(Kto świętuje urodziny?)
2. Was bekommen Frauen am häufigsten zum Namenstag? (Co otrzymują najczęściej kobiety na imieniny?)
3. Womit schmückt man am haufigsten den Saal zum Party?(Czym ozdabia się najczęściej salę na impreze?)
4. Was sendet man Gäste, wenn man will, dass sie zum Geburstag kommen?(Co wysyła się gością, kiedy chce się, żeby przyszli na urodziny?)
5. Wenn man jemandem die … machen will, muss man ihn etwas überraschen.(Kiedy chce się komuś zrobić …, musi się go czymś zaskoczyć.)
6. Was bereitet man mit lagenweise zum Essen zum Geburtstags vor?(Co przygotowuj uje się do jedzenia na urodziny z warstwami?)
7. Woran denkt man, wenn man Kreuzen auf die Torte auspustet?(O czym myśli się, kiedy na torcie zduchuje się świeczki?)
8. Was stößt man wa:hrend des Geburstags an?(Co wznosi się podczas urodzin?)
9. Wozu einladet man Gäste, wenn man den Geburtstag hat?(Na co zaprasza się gości, kiedy ma się urodziny?)
10. Was bekommt man zum Geburstag? (Co otrzymuje się na urodziny?)

Geburtstagskind(solenizant)
Blumen(kwiaty)
Ballons(balony)
Einladung (zaproszenie)
Überraschung(niespodzianka)
Torte(tort)
Wünsch(życzenie)
Trinkspruch(toast)
Party(impreza)
Geschenk(prezent)
1 5 1