Jak zachowa się fala na powierzchni wody , która na swej drodze spotka przeszkodę :

* wystający z wody kamień, którego wymiary są mniejsze lub w przybliżeniu równe długości fali ?

* wystającą z wody dużą przeszkodę, której wymiary są znacznie większe od długości fali ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T18:54:56+02:00
Witaj :)
* fala ugnie się na krawędziach niewielkiej przeszkody, ominie ją i popłynie dalej bez zmiany kierunku,

* od dużej przeszkody - znacznie większej od długości fali - fala odbije się
i w powrotnej drodze może interferować z falą bieżącą wytwarzając falę
stojącą.

Semper in altum................................pozrawiam :)