Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T18:46:33+02:00
1. nasi sąsiedzi od strony wschodniej [Niemcy]
2.odpowiada na pytanie jak? [przysłówEk]
3.może być orzeczenie czasownikowe lub... [iMienne]
4.liryka i... [Epika]
5.osoba mówiąca w wierszu podmiot... [liryCzny]
6.np. oznajmujące [Zdanie]
7.sławny astrolog Mikołaj... [kopErnik]
8.łączy zdania lub wyrazy [spójniK]
litery zapisane wielką literą tworzą hasło :]
1 1 1