Zad.49
Która z podanych objętości jest najmniejsza.
a)2,5l ,b)2450cm³, c)2,5 dm³,d)2451 ml
zad.50
graniastosłup którego rysunek przedstawiono (w złączniku), sklejono z jednakowych sześcianów o krawędzi 4cm jaka jest objętość tego graniastosłupa ?
zad.51.
graniastosłup prosty o wysokości 20cm, którego podstawą jest romb o przekątnych 10 cm i 12 cm podzielono na cztery jednakowe graniastosłupy trójkątne. Jaką objętość ma każdy z tych graniastosłupów.

wszystkie dwa zdj są w załączniku proszę wykonać wszystkie obliczenia

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T18:32:43+02:00
Zad. 49
odp . : B
zad.50
V = a ³
V₁ = 4 cm × 4 cm × 4 cm
V = 16 cm × 4 cm
V = 64 cm ³
V₂ = 64 cm ³ × 24
V = 1536 cm ³
odp . : objętość wynosi 1536 cm ³
zad. 51
tego nie umiem . : p
6 2 6