Odpowiedzi

2010-03-30T18:26:38+02:00
+ Centralny Okręg Przemysłowy - polski pomysł na walkę z kryzysem, udany projekt
+ budowa portu w Gdyni - pod koniec lat 30. był to największy (pod względem przeładunku) port na Bałtyku i jeden z największych (chyba na 9. pozycji) na świecie. O jego budowie zdecydowano w roku 1922, ale to w latach 30. kiedy gospodarką, ekonomią i finansami kierował Kwiatkowski budowa nabrała znacznego rozpędu. Warto zaznaczyć, że Gdynia zaraz po I Wojnie Światowej była zaledwie wioską rybacką.
+ magistrala kolejowa łącząca Śląsk (najbardziej uprzemysłowiony rejon Polski) z Gdynią ( naszym największym portem). Dzięki temu poprawił się transport i handel.
+ reformy Grabskiego - wybitny ekonomista wyprowadził Polskę z hiperinflacji i to jemu zawdzięczamy złotówki, których (teoretycznie) używamy do dziś, wcześniej były marki polskie.
+ Polska ogólnie dzięki swojemu położeniu, dzięki reformom i innym aspektom miała ogromny potencjał gospodarczy. Nasza gospodarka zaczęła dynamicznie się rozpędzać w drugiej połowie lat 30. możliwe, że gdyby ta passa się dalej utrzymała a kolejne rządy równie skutecznie prowadziły reformy to wkrótce moglibyśmy stać się mocarstwem gospodarczym w regionie, a do dziś na pewno bylibyśmy potęgą na skale światową. Niestety Niemcy i Rosjanie postanowili inaczej i II Wojna Światowa zrujnowała dosłownie wszystko.

Niestety nie mam więcej pomysłów na gospodarcze aspekty
Z minusów, to można napisać:
- podział II RP pod względem gospodarczym na tzw. "Polskę A" i "Polskę B". Kresy wschodnie Polski (Zachodnia Białoruś i Galicja Wschodnia) były bardzo słabo rozwinięte, nieuprzemysłowione, z dominującym prymitywnym rolnictwem i na dodatek z dużym odsetkiem ludności nie-polskiej.
- Polska jako nowe państwo, negatywnie przyjęte przez sąsiadów, było państwem uważanym za niestabilne gospodarczo, to bardzo straszyło inwestorów zagranicznych, wprawdzie przełamano to po reformach Grabskiego, ale potem przyszedł kryzys i znów problem.
Można jakoś powiązać aspekt wielkiego kryzysu, że mimo że rzadko się o tym wspomina to Polska baaaardzo ciężko go przeżyła i walka z nim potrwała dłużej, niż w USA, czy krajach Europy Zachodniej. Co do krajów ościennych, to możesz wspomnieć o wojnie celnej polsko-niemieckiej (http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_celna_mi%C4%99dzy_Polsk%C4%85_a_Niemcami) i o bardzo dużym rozwoju gospodarczym Niemiec w tym silnym rozwoju przemysłu zbrojeniowego po dojściu Hitlera do władzy. W ZSRR również następuje dynamiczny rozwój gospodarki, tego kraju nie dotyka nawet kryzys, ale to przez dwa aspekty wprowadzanie totalitaryzmu w tym kraju i mieszania do tego gospodarki: komunizm wojenny (konfiskaty żywności; niewolnicza, nieodpłatna, nieludzko ciężka praca obywateli na rzecz państwa; nacjonalizacja przemysłu; kolektywizacja wsi; monopolizacja; gospodarka planowa - to wszystko podporządkowane państwu i wojnie) oraz NEP (http://pl.wikipedia.org/wiki/NEP), który wreszcie wyprowadził radziecką gospodarkę na tory rozwoju, ale kosztem życia tysięcy ludzi, więcej ofiar pochłonął jednak komunizm wojenny.
1 1 1