1.Wyznacz dokładną długość okręgu o podanym promieniu:
b) 7cm c) 1,2cm d) 0,9cm
2. Wyznacz dokładną długość okręgu o podanej średnicy:
b) 16cm c) 2,4cm d) 0,2cm
3.Oblicz średnicę i promień okręgu, jeśli długość okręgu wynosi:
b) 12πdm c)1,4πdm d)6πdm
4. Średnica koła ma długość 5cm. oblicz obwód koła, przyjmując:
b) π=3,1 c) π=3,14 d) π=3,1415
5.Przyjmując π=3,14, oblicz długość okręgu o średnicy:
b) 0,5m c) 125mm d) 2 i jedna druga dm
6.Przyjmując π=3,14, oblicz średnice i promień koła o obwodzie:
b) 12,56cm c)31,40dm d) 47,1 cm

PILNE !!!!!!

2

Odpowiedzi

2009-11-02T09:31:38+01:00
1)b)2×22/7×7=44;c)2×22/7×1,2=528/70=7i38/70;c)2×22/7×9/10=396/70=5i46/70;2)16×22/7=352/7=50i2/7c)24/10×22/7=528/70=7i38/70;d)2/10×22/7=44/70;3)b)2πr=12π;r=6;d=12;c)2πr=1.4π;r=0,7;d=1.4;d)2πr=6π;r=3;d=6
2 1 2
2009-11-02T11:24:27+01:00
zad 1
wzór na długosc okregu : l = 2π r
b.l = 2 × 3,14 ×7
l = 6,28 ×7
l= 43,96 cm

c. l = 2 ×3,14 ×1,2
l= 6,28 ×1,2
l= 7,54

d. l= 2 × 3,14 ×0,9
l= 6,28 ×0,9
l= 5,65
zad 2

b. srednica - 16 cm
promien - 8 cm
l= 2×3,14 ×8
l= 6,28 ×8
l= 50,24

c. srednica - 2,4
promien - 1,2

l= 2 ×3,14 ×1,2
l= 6,28 × 1,2
l= 7,54

d. srednica - 0,2
promien - 0,1

l= 2× 3,14 ×0,1
l= 6,28 ×0,1
l ≈0,63

zad 4
wzór na obwod kola - 2 π r

srednica - 5 cm
promien - 2,5 cm

b. O = 2 ×3,1 ×2,5
O = 15,5

C. O= 2×3,14 × 2,5
O= 15,7

D. O= 2× 3,1415 × 2,5
O= 6,283 × 2,5
O= 15,7075
3 1 3