Zad.1.
Omów z jakich form pomocy korzystają w Polsce bezrobotni i jakie instytucje są prawne zobowiązane do udzielenia im tej pomocy.

zad.2.
Z jakich form pomocy mogą skorzystać bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół? Wymień je i omów.

1

Odpowiedzi

2010-03-30T20:00:55+02:00
Zad1. targi pracy, biura karier, urzędy pracy, biura pośrednicta prac. Wojewódzkie biuro pracy.
zad2.
targi pracy, które różne szkoły organizują. Takie jak powyżej