1.Oblicz, gdzie jest więcej atomów tlenu: w trzech cząsteczkach tlenku węgla(IV) czy w dwóch cząsteczkach tlenku siarki(VI).2.Uzupełnij według podanego wzoru.

Liczba Liczba
atomów atomów
Zapis Słownie niemetalu tlenu
2 N₂O Dwie cząstki tlenku azotu(I) 2*2=4 2*1=2
4 CO₂
3 N₂O₅
5 SO³
7 H₂O


Kolejność słów jest taka zapis później słownie następnie liczba atomów niemetalu i liczba atomów tlenu.

1

Odpowiedzi

2010-03-30T18:42:58+02:00
1.
Tlenek węgla (IV) - CO₂
3C0₂ - 3 * 2 = 6 O zawartosc O w 3CO₂ wynosi 6 atomów.
Tlenek siarki (VI) - SO₄
2SO₄ - 2 * 4 = 8 O zawartosc O w 2SO₄ wynosi 8 atomów.

Zawartość O jest większa w 2SO₄.

2.
4 CO₂ cztery cząsteczki tlenku węgla (IV) - 4 * 1 = 4 4 * 2 = 8
3 N₂O₅ trzy cząsteczki tlenku azotu (V) - 3 * 2 = 6 3 *5 = 15
5 SO₃ pięć cząsteczek tlenku siarki (III) - 5 * 1 = 5 5 * 3 = 15
7 H₂O siedem cząsteczek tlenku wodoru (II) - 7 * 2 = 14 7 * 1 = 7