Czy może mi ktoś to rozwiązać?? Chodzi mi o dokładen rozwiązanie ze wszystkimi obliczeniami. Prooooszę!! DAJĘ NAJ!!!

Zad.1

x+y=15
x²-y²=45


Bardzo proszę

Suma długości podstaw trapezu równoramiennego wynosi 15cm, a różnica kwadratów ich długości jest równa 45cm. Wysokość trapezu jest równa połówie długości krótszej podstawy.Oblicz pole i obwód tego trapezu.

p.S zobaczcie czy ten układ powyższy pasuje,ok??

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T18:54:27+02:00
Zad 1
x = 15 - y
(15 - y)² - y² = 45

x = 15 - y
225 + y² - y² = 45
sprzeczność