Określ rodzaj i układ rymów.

Wtem chmura cienia chleb ziemi kraje,
Listek listkowi krople podaje
I mały deszczyk poszedł ukośnie,
Zapłakał chłopczyk żałośnie.

__________________________________________
zad.Jakie wyrazy zastosowała poetka , zamiast poniższych?
jaki związek ma forma tych wyrazów z uczuciami i nastrojem postaci mówiącej w wierszu?
owca-
robak-
gałąź-
staruch-
liść-
deszcz-
chłopiec-

to ma być z wiersza "Widok z gór" Anna Kamieńska

1

Odpowiedzi

2010-03-30T18:36:36+02:00
Ad1.
Rymy żeńskie.
Typ: AABB


Owca - owieczka
Robak- robaczek
gałąź- gałązka
staruch-staruszek
liść-listek
deszcz-deszczyk
chłopiec-chłopczyk

Jest to celowe zmiękczenie wyrazów. Po przez końcówkę (-czyk /-czka) podmiot liryczny wyraża swe uczucia. Jest przyjaźnie nastawiony, radosny, widać zadowolenie, brak smutku.
1 5 1