Odpowiedzi

2010-04-01T12:00:31+02:00
Skutki Rewolucji Francuskiej możemy podzielić na cztery dziedziny to jest : skutki polityczne, skutki ekonomiczne, skutki społeczne, skutki kulturowe (ideologiczne)
zmiana ustroju politycznego z monarchii absolutnej- władza absolutnego monarchyz łaski Bożej” republiki.
wprowadzona maksimum na ceny podstawowych produktów
Deklaracje Praw Człowieka i obywatela
to sa przykłady po jednym z 4skutków
Poprawił się dostęp do nauki wprowadzanie bezpłatnej oświaty oraz opiekę społeczną
Rewolucja Francuska daje początek urzeczywistnienia idei wolności i równości oraz praw człowieka, ale także źródła systemów totalitarnych- zniewalających ludzi. Rewolucja rozpoczęła nowy etap dla ludzkości towarzyszyła jej przemoc wielu ludzi straciło przez nią rzycie.
2 3 2