Odpowiedzi

2010-03-30T19:29:50+02:00
Biblia to jedno z podstawowych źródeł kultury europejskiej zarówno w sferze religijno-moralnej,jak i w sferze inspiracji artystycznych.
W Biblii znajduje się wyjaśnienie wielu interesujących człowieka zagadnień natury religijnej,filozoficznej.W niej ludzie wierzący szukają odpowiedzi na indywidualne pytania,jakie stawia przed nimi codzienność,z niej czerpią siłe do pracy,jak również rady które mogą wykorzystać w swoim życiu.
Biblia to zbiór pism,które powstawały na przestrzeni wielu wieków,to źródło przedstawiające naukę Boga,oraz Jego historię w oparciu o relacje naocznych świadków Jego obecności na ziemi.Ukazane są w niej dzieje Apostołów,ich listy.
Biblia to dzieło złożone i tak różnorodne,że zawsze będzie budzić zainteresowanie,i będzie skłaniać do poszerzania interpretacji o nowe treści.