Napiszccie mi śmieszne najlepiej rymowane wierszyki po angielsku ale musi być z tłumaczeniem inaczej zgłosze SPAM! Tylko takie śmieszne najlepiej ;)
Oczywiście dam naj i poprosze o szybką odpowiedź ;)
Aha i to ma być dla fajnej nauczycielki tak więc nie żadne ze kocham albo coś w tym stylu xD takie przyzwoite!
Mogą być z internetu ale tłumaczenie ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T18:53:17+02:00
1.Ciocia Eliza wpadła do studni,
I leży tam chyba od stu dni,
Więc nie pytajcie się drogie dzieci,
Dlaczego woda zielona leci.
ang.
Aunt Eliza fell into the well,
And there is probably a hundred days,
So do not ask the little children,
Why water green flies.

2.Na gospodarstwie przy samym płocie
Kąpała się świnka w głębokim błocie
Bardzo szczęśliwa i pełna radości
Tak rozumiała potrzebę czystości
Tłumacząc sobie rzecz oczywistą
Ja świnka nie mogę być czystą
Bo gdy się umyje i się wyszoruję
Pan gospodarz na obiad
Mnie od razu ugotuje
ang.
On the farm at the same fence
Mumps is bathed in deep mud
Very happy and full of joy
So she understood the need for purity
Explaining the obvious
Pig I can not be pure
Because when you wash and scrub the
Mr. hosts for dinner
I once cooked
4 5 4