Odpowiedzi

2010-03-30T18:39:26+02:00
Cokolwiek chciało sie kupić, trzeba było mieć kartki, był też brak produktów, o szynce można było pomyśleć tylko podczas święta, w kolejce spędzało się wiele godzin, ogólnie niezamożnym żyło się źle i w złych warunkach.
3 3 3
2010-03-30T18:45:46+02:00
Miliony mieszkańcó w ZSRR zmuszano do niewolniczej pracy przy wyrębie lasów, budowie kanałów i zakładów przemysłowych. Wielu nie wytrzymywało katorżniczej pracy, głodu, zimna i chorób.
Obozy koncentracyjne, zwane w ZSRR łagrami, początkowo były niewielkie, ale dosyć szybko je rozbudowano.
Komuniści pozbawili mieszkańców ZSRR praw do posiadania własności prywatnej oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Wszystkie przedsiębiorstwa, nawet najmniejsze warsztaty rzemieślnicze, przejęło państwo. Chłopi też musieli oddać swe gospodarstwa na własność państwa. Opornych skazywano na śmierć lub wysyłano do obozów.
11 3 11
2010-03-30T18:46:23+02:00
Tragiczna była sytuacja w rolnictwie, brakowało sprzętu, nasion, inwentarza, a duża część ziemi leżała odłogiem. Brak surowców i niedobór produkcji na eksport był utrudnieniem w odbudowie i nacjonalizacji przemysłu.

Polska przeżywała ogromne trudności płatnicze, był chaos gospodarczy. Trudne zadania stały przed transportem, komunikacją i budownictwem.

wprowadzono w szkołach obowiązującą naukę języka rosyjskiego, a w szkołach wyższych na wszystkich kierunkach wykłady z marksizmu – leninizmu. Utworzono działy książek zakazanych, wyczyszczono repertuar kin z filmów zachodnich. Skutecznie na kilka lat odcięto kulturę polską od nowoczesnych prądów w kulturze światowej. W naukach humanistycznych spustoszenia były największe, np. socjologia została wyklęta i zakazana. Prasę poddano drobiazgowej cenzurze, nadające po polsku radiostacje zagraniczne skutecznie zagłuszano.