Odpowiedzi

2010-04-01T11:00:29+02:00
9)
a) 5
b) 1,7
c) 36 i 1/36
d) 71/90
e) 1,1
f) 1,96
g) 13,5
h) 1,31
10)
a) 2 i 23/24
b) 1/4
2010-04-01T11:40:57+02:00
Z niejasnych dla mnie przyczyn, ktoś uznał moje wyniki za błędne. cóż, liczyłam parę razy i za każdym wychodzi mi to samo:
[porównując z odp. sprzed paru minut, tam, gdzie mamy inne wyniki wstawiam obliczenia.]
9. a) 5
b) 1,7
c) 36⅙
d) 4,8÷⁶/₇+1,5×(⅓)²=4,8×⁷/₆ + ³/₂ × ¹/₉=0,8×7+⅙ = 5,6+⅙ = 5⅗+⅙ = 5¹⁸/₃₀+⁵/₃₀=5 ²³/₃₀
e) 1,1
f) 1,96
g) 13,5
h) 1,31

10. x=(3⅓+2,5)×0,2=(3⅓+2½)×0,2=(3²/₆+2³/₆)×0,2=5⅚×0,2=³⁵/₆×⅕=⁷/₆
y=1,5-¾:1,2=1,5-¾:⁶/₅=³/₂-¾×⅚=¹²/₈-⅝=⅞

a) 2x+y=2×⁷/₆+⅞=⁷/₃+⅞=⁵⁶/₂₄+²¹/₂₄=⁷⁷/₂₄=3 ⁵/₂₄
b) ⅗x-0,4y=⅗×⁷/₆-0,4×⅞=⁷/₁₀-0,05×7=0,7-0,35=0,35

a na przyszłość, jeśli ktoś sam nie zrobił jakiegoś zadania i nie zna prawidłowych odp., to może niech nie zgłasza błędnych.