Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-01T16:13:56+01:00
1. (M)ATEUSZ
2. JORD(A)N
3. K(R)ÓLIK
4. SZ(Y)MON
5. (J)AN
6. RELIGI(A)

7. (M)ATKA
8. DEK(A)LOG
9. PISMO_ŚWIĘ(T)E
10.(K)RZYŻ
11.PALMOW(A)

12.KAROL_WO(J)TYŁA
13.(E)MAUS
14.I(Z)RAELICI
15.KALKU(U)TY
16.(S)AMARYTANINIE
17.K(A)NAAN

PYTANIA:
1.Święty, jeden z Ewangelistów.
2.Rzeka, w której został ochrzczony Jezus.
3.Jeden z symboli Wielkiejnocy.
4....Cyrenejczyk
5. Imię osoby, która ochrzciła Jezusa
6. Przedmiot w szkole dotyczący Boga.
7.Maryja dla Jezusa
8.Inaczej 10 przykazań
9.Inaczej Ewangelia
10.Niósł go Jezus podczas drogi krzyżowej
11. Niedziela podczas której święci się palmy
12.Polak, papież
13.Wioska w Izraelu niedaleko Palestyny
14.Naród wybrany
15.Matka Teresa z....
16. Przypowieść o miłosiernym...
17.Ziemia obiecana
155 2 155