Proszę o rozwiązanie tych zadanek . Z góry dziękuję : *

1. Ułóż w formie cząsteczkowej i jonowej równania reakcji rozpuszczania wodortolenku cynku :
a) w roztworze wodorotlenku sodu
b) w roztworze kwasu siarkowego
Podaj nazwy powstających soli .

2. Ułoż w formie cząsteczkowej i jonowej równania reakcji rozpuszczania wodorotlenku ołowiu (II) :
a) w roztworze wodorotlenku wapnia.
b) w kwasie solnym
Podaj nazwy powstających soli.

3. Ułóż równania reakcji rozpuszczania amfoterycznego tlenku ołowi (IV) w dowolnym mocnym kwasie i w dowolnej mocnej zasadzie . Podaj nazwy powstających związków.

4. Ułóż równania reakcji rozpuszczania wodorotlenków Sn(OH)2 i Sn(OH)4 w rozwtorze mocnej zasady oraz w rozrworze mocnego kwasu. Podaj nazwy produktów.

5.Metaliczny cynk rozpuszcza się w roztworze wodortlenku potasu , po czym tworzy się cynkan potasu (K2ZnO2) i wydziela się wodór . Ułóż równanie reakcji.

6. Jak można udowodnić doświadczalne , że Sb (Oh)3 jest wodortlenkiem amforetrycznym ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T00:55:14+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
a) w roztworze wodorotlenku sodu
Zn(OH)2 + 2NaOH--->Na2ZnO2 + 2H2O
........................cynkan sodu
Zn(OH)2 + 2Na(+) + 2OH(-)--->2Na(+) + ZnO2(2-) + 2H2O
Zn(OH)2 + 2OH(-)--->ZnO2(2-) + 2H2O

b) w roztworze kwasu siarkowego
Zn(OH)2 + H2SO4--->ZnSO4 + 2H2O
.........................siarczan(VI) cynku
Zn(OH)2 + 2H(+) + SO4(2-)--->Zn(2+) + SO4(2-) + 2H2O
Zn(OH)2 + 2H(+)--->Zn(2+) + 2H2O

2.
a) w roztworze wodorotlenku wapnia
Pb(OH)2 + Ca(OH)2--->CaPbO2 + 2H2O
........................ołowian(II) sodu
Pb(OH)2 + Ca(2+) + 2OH(-)--->Ca(2+) + PbO2(2-) + 2H2O
Pb(OH)2 + 2OH(-)--->PbO2(2-) + 2H2O

b) w kwasie solnym
Pb(OH)2 + 2HCl---->PbCl2 + 2H2O
......................chlorek ołowiu(II)
Pb(OH)2 + 2H(+) + 2Cl(-)---->Pb(2+) + 2Cl(-) + 2H2O
Pb(OH)2 + 2H(+)---->Pb(2+) + 2H2O

3.
PbO2 + 4KOH---->K4PbO4 + 2H2O
...................ołowian(IV) potasu
PbO2 + 4HClO4------->Pb(ClO4)4 + 2H2O
......................chloran(VII) ołowiu(IV)
4.
Sn(OH)2 + 2KOH----->K2SnO2 + 2H2O
.......................cynian(II) potasu
Sn(OH)2 +2HNO3---->Sn(NO3)2 + 2H2O
........................azotan(V) cyny(II)

Sn(OH)4 + 4KOH----->K4SnO4 + 4H2O
.......................cynian(IV) potasu
Sn(OH)4 +4HNO3---->Sn(NO3)4 + 4H2O
.......................azotan(V) cyny(IV)
5.
Zn + 2KOH---->K2ZnO2 + H2
................cynkan potasu
6.
Wodorotlenki amfoteryczne rozpuszczają się zarówno w kwasach jak i zasadach.
Do I probówki badanego wodorotlenku amfoterycznego dodać mocnej zasady. Osad Sb(OH)3 rozpuści się.
Do II probówki badanego wodorotlenku amfoterycznego dodać mocnego kwasu. Osad Sb(OH)3 rozpuści się.
10 4 10