Epoka renesansu rozpoczęła się we ................. około ................. i trwała do końca wieku .................. .Kulturę tego okresu cechowały ................. i
.................. . Bujny rozwój przeżywała muzyka ...........-wokalna i instrumentalna. Powstało wiele nowych form muzycznych, np. ................ i
............. . Utwory na lutnię i ................. gromadzono w zbiorach zwanych ................. . Muzykowano też na instrumentach smyczkowych:
..............., ............... i .............., oraz dętych, np. na ..............,
..............., ............... i .............. . W Polsce szczególne zasługi w propagowaniu sztuki miała królowa ................, żona króla .................... .
Głównym ośrodkiem kultury stał się dwór .............................. na ............................ w .................... . Działał tam zespól wokalny .......................... . Sławnymi kompozytorami polskiego renesansu byli .................................. i ........................................ .

Zaznacz prawidłowe zakończenia zdań.
1. Twórcy epoki renesansu byli szczególnie zainteresowani
a) tematyką religijną.
b) tematyką mitologiczną.
c) stylem gotyckim.

2. Ulubiony instrument muzyków epoki renesansu to
a) wirginał.
b) skrzypce.
c) lutnia.

3. W renesansie powstała wielogłosowa forma muzyczna o nazwie
a) madrygał.
b) hymn.
c) msza.

na zaraz!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • keke
  • Rozwiązujący
2009-11-01T18:02:42+01:00
Zad.1 a
zad.2 c
zad.3 a


Francji
1430
(1600) XVI w.
odkrycia greckich i rzymskich ideałów
instrumentalno -
chanson i madrygał
organy
ricercar
skrzypce, wiolonczela , kontrabas

flet podłużny , poprzeczny , piszczałki . fagot
Bona , króla Zygmunta Starego

dwór Artusa w Gdańsku
kapela rorantystów
Mikołaj Zieleński i Wacław z Szamotuł
199 1 199