Odpowiedzi

2010-03-30T18:57:17+02:00
ANG .
1.The rules are important because if they do not look like a completely different world, there would be more bad things.
2nd Everyone has to follow them-not for their compliance, risk imprisonment.
3rd The rules give meaning to the whole world.
4th If it were not one-for example, I could not live, because others walked to the weapons and kill others.
5th ...

POL .
1.Zasady są ważne, ponieważ, gdyby nie one świat wyglądałby zupełnie inaczej, byłoby więcej złych rzeczy.
2. Każdy musi ich przestrzegać- za ich nie przestrzeganie, grozi więzienie.
3. Zasady dają sens całemu światu.
4. Gdyby nie one- np. ja mogłabym już nie żyć, bo inni chodzili by z bronią i zabijali innych.
5. ...

Piątego nie mam- brak pomysłu- ale myślę, ze pomogłam . :)